Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga i naturreservat och fornlämning

För de flesta byggnationer och markåtgärder inom naturreservat krävs tillstånd från Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Alla ingrepp i fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen kulturmiljöenhet.

Ett tillstånd kan alltså krävas för till exempel en friggebod även om den inte är bygglovspliktig.

Om fastigheten dessutom ligger inom strandskyddsområde krävs det en strandskyddsdispens för nya byggnader, ändringar av byggnader och markåtgärder. Det är länsstyrelsen som ger dispenser från strandskyddet i områden med naturreservat. 

Fornlämningar är skyddade av Kulturminneslagen. Att göra åverkan på en fornlämning är ett brott du kan åtalas för. För alla ingrepp i fornlämningar krävs ett tillstånd från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Ansök om tillstånd och eventuell dispens före du ansöker om bygglov. 

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre