Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Så hanteras ditt ärende

Alla kommuners hantering av bygg, mark- och rivningslovsärenden regleras i Plan- och bygglagen.

Inkommande ärenden måste hanteras enligt en viss rutin för att det beslut som sedan tas ska vinna laga kraft och vara gällande.

Fråga gärna vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov.

En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga. En ofullständigt ifylld ansökningsblankett returneras.

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att kräva in kompletterande uppgifter om det bedöms som nödvändigt för handläggningen. Vi hör av oss i så fall.

Diarieföring och ärendebekräftelse
Ditt ärende får en handläggare
Granskning
Begäran om komplettering
Yttrandeförfrågan
Grannars synpunkter till sökanden för kommentar
Beslut
Delgivning och Laga kraft
Giltighetstid
Byggstart
Tekniskt samråd och startbesked
Utstakning
Arbetsplatsbesök
Slutsamråd och slutbesked
Slutbesked med enkel kontrollplan
Återställ
Hjälp oss bli bättre