Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fjärrvärme

Att välja fjärrvärme som uppvärmningsalternativ till din fastighet, är att välja en miljöanpassad energikälla som inte bara innebär fördelar för din inomhusmiljö utan även för omgivande miljö.

Du som fastighetsägare är välkommen att ansluta dig till fjärrvärmeverket i Ellös. Kontakta oss för mer information.

Från och med den 1 juni 2017 tillämpar vi de reviderade fjärrvärmevillkoren: BÖ 2017:01, allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk.

Stor byggnad med skorstenar

Fjärrvärmeverket i Ellös

De flesta fastighetsägare som har installerat fjärrvärme upplever att de har valt en energikälla som varken bullrar eller luktar, samtidigt som den ger en behaglig värme i huset. Närmiljön i bostadsområden där fjärrvärme installeras upplevs också bli bättre och hälsosammare när utsläppen från oljeeldningen försvinner.

Solpaneler som tillhör värmeverket i Ellös

Solpaneler som tillhör värmeverket i Ellös

Kommunens fjärrvärmeverk, som togs i bruk september 2010, ska försörja offentliga byggnader, industrier och bostadshus med uppvärmning.

Panncentralen och fjärrvärmenätet

Anläggningen består av en flispanna på 2 Mw, en oljepanna på 4Mw, en oljepanna på 500 kW samt ett solfångarfält på 1000 m2. Anläggningen är förberedd för ytterligare en fastbränslepanna på 4 MW.

Panncentralen är kopplad till ett lokalt fjärrvärmenät med en längd av 3,5 km som distribuerar värme till anslutna fastigheter.

Målet är att få ut så ren energi som möjligt och därför har bland annat modern rökgasrening i form av rökgaskondensering installerats för att klara utsläppskraven. Fördelen med rökgaskondensering är att vi dels får låga utsläpp samt att vi återvinner energin i rökgaserna med ca 14 procent av pannans effekt. Vi kommer att använda eget kvalitetssäkrat trädbränsle från våra skogar.

Miljöeffekter

Ett stort antal oljeeldade pannor har ersatts och de sammanlagda miljöeffekterna beräknas minska med 1 470 ton CO2 och 856 000 kWh el.

Solfångaranläggning

  • Avgiven max effekt: 700 kW
  • Lev energi: 400 MWh / år

Fastbränsleanläggning

  • Flisficka: 420 m3
  • Ackumulatortank: 200 m3
  • Effekt: 2,5 MW inkl rökgaskondensering
  • Utsläpp: Max Stoft: 40 mg/m3 norm tg @ 13% CO2
  • Max Kväveoxider: 110 mg/MJ
  • Utvärdering och mätning

Under vintern eldas panncentralen med kvalitetssäkrat trädbränsle i form av flis. Så fort som solen börjar ge värme på våren så går driften i anläggningen över till solenergi från den 1000 m2 stora solfångaranläggningen som lagras i ackumulatortanken för vidare distribution till fjärrvärmenätet.

Den stora oljepannan på 4 Mw är enbart installerad som reservpanna för att klara hela värmebehovet i panncentralen om driftstörning eller haveri på fastbränslepannan skulle uppstå.

Återställ
Hjälp oss bli bättre