Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fjärrvärme prislista

Kostnad för anslutning till vårt fjärrvärmenät och fjärrvärmeabonnemang.

Gäller från och med 2017-05-01.

Anslutningsavgift

En anslutning till vårt fjärrvärmenät består normalt av servisledning fram till husgrund, invändig installation samt fjärrvärmecentral. Kontakta oss för prisuppgift.

Rörlig prisdel

*Rörlig prisdel följer bränsleprisindex innevarande år. Tabell redovisas enligt gällande fjärrvärmetaxa 2017.

Kundkategori småhus

Med småhus avses villor med ett hushåll.

Tabell 1. Kundkategori småhus årlig förbrukning

Årlig förbrukning i

kWh

Total kostnad

Fast del

Rörlig del*

15 000 kWh

15 978 kr

2 557 kr

13 421 kr

20 000 kWh

21 304 kr

3 409 kr

17 895 kr

30 000 kWh

31 957 kr

5 114 kr

26 843 kr

40 000 kWh

42 609 kr

6 818 kr

35 791 kr

 

Kundkategori flerbostadshus

Med flerbostadshus avses fastigheter med fler än ett hushåll per fastighet.

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus årlig förbrukning

Årlig förbrukning i

kWh

Totalkostnad

Fast del

Rörlig del*

80 MWh

84 217 kr

13 636 kr

71 581 kr

193 MWh

200 104 kr

27 415 kr

172 689 kr

500 MWh

504 199 kr

56 818 kr

447 381 kr

1000 MWh

979 990 kr

85 227 kr

894 763 kr

 

Kundkategori lokaler (affärslokaler och kontor)

Med lokaler avses affärslokaler, kontor och byggnader med liknande förbrukningsmönster.

Tabell 3. Kundkategori lokaler (affärslokaler och kontor) årlig förbrukning

Årlig förbrukning i

kWh

Totalkostnad 

Fast del

Rörlig del*

80 MWh

87 370 kr

15 789 kr

71 581 kr

193 MWh

204 433 kr

31 743 kr

172 689 kr

500 MWh

513 171 kr

65 789 kr

447 381 kr

1000 MWh

993 447 kr

98 684 kr

894 763 kr

 

Kundkategori lokaler (skolor och byggnader med liknande förbrukningsmönster)

Med lokaler avses skolor och byggnader med liknande förbrukningsmönster.

Tabell 4. Kundkategori lokaler (skolor och byggnader med liknande förbrukningsmönster)

Årlig förbrukning i

kWh

Totalkostnad

Fast del

Rörlig del*

80 MWh

89 228 kr

17 647 kr

71 581 kr

193 MWh

208 167 kr

35 478 kr

172 689 kr

500 MWh

520 911 kr

73 529 kr

447 381 kr

1000 MWh

1005 057 kr

110 294 kr

894 763 kr

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre