Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivning och tips

Orust, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edets kommuner har en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivare med kontor i Stenungsund.

Energi- och klimatrådgivaren informerar och vägleder kostnadsfritt och opartiskt hushåll, organisationer och mindre företag i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan.

Kontakta gärna rådgivningen när du 

  • vill minska din energianvändning
  • har frågor om olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor om transporter och miljö
  • vill låna energimätare eller värmekamera kostnadsfritt
Återställ
Hjälp oss bli bättre