Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivning och tips

Orust, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edets kommuner har en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivare med kontor i Stenungsund.

Energi- och klimatrådgivaren informerar och vägleder kostnadsfritt och opartiskt hushåll, organisationer och mindre företag i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan.

Kontakta gärna rådgivningen när du 

  • vill minska din energianvändning
  • har frågor om olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor om transporter och miljö
  • vill låna energimätare eller värmekamera kostnadsfritt

Energi- och klimatrådgivningen finansieras till 100 % av statligt stöd från Energimyndigheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre