Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Värmepump

Värmepumpsanläggningar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför omfattas de av särskilda regler.

Du behöver inte anmäla en luftvärmepump, men tänk på att placera den så att ljud från den inte stör dina grannar.

Anmälningsplikt

Du måste du anmäla till miljö- och byggnadsnämnden innan du installerar en:

  • bergvärmepump
  • jordvärmepump
  • sjövärmepump

Till ansökan bifogar du en situationsplan med anläggningens placering samt närliggande vattentäkter, avloppsanordningar och värmepumpar. Skicka även med säkerhetsdatabladet för frostskyddsmedlet. Vill du borra eller gräva inom 10 meter till tomtgränsen, eller placera värmepumpen på annans mark ska du skicka med en kopia på överenskommelse med markägaren eller din granne.

Årlig läckagekontroll

Om värmepumpsutrustningen innehåller mer än fem ton koldioxidekvivalenter eller tio ton för hermetiskt slutna system, behöver du ordna en årlig läckagekontroll. Det rör sig vanligtvis om anläggningar till större fastigheter.

Handläggningstid

Det kan ta upp till sex veckor att handlägga din anmälan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre