Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Upptagningsplats för båten

Idag finns det reningsanläggningar för att minska utsläpp av giftrester när båtar renspolas. Spola av din båt på en upptagningsplats med reningsanläggning.

När du tar upp din båt på hösten kan det kännas enkelt att spola av den direkt vid upptagsplatsen. Men tänk på att bekämpningsmedelsrester i bottenfärgen följer med spolvattnet och påverkar miljön. Havsbotten utanför upptagningsplatser är ofta mycket förorenade av dessa gifter.

Upptagningsplats med rening

Antalet upptagningsplatser med rening ökar hela tiden. Kontakta Sektor miljö och bygg om du vill veta var dessa platser finns.

Om du bedriver båtupptagning och vill bygga en reningsanläggning, så kan det finnas möjlighet att få bidrag. Kontakta Sektor miljö och bygg för mer information.

Regler för båtupptag

För båtupptagningsplatser så som hamnar och marinor gäller miljöbalken och dess bestämmelser men det saknas tillsynsvägledning från Naturvårdsverket. Policy för miljöanpassat båtupptag är ett stöd för vilka krav som bör ställas på rening vid båtupptagningsplatser.

En man som spolar botten på en liten på på en parkeringsplats
Återställ
Hjälp oss bli bättre