Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditionsanläggningar och värmepumpar.

Köldmedier bryter ned och tunnar ut ozonet i stratosfärens ozonskikt. Ozonskiktet absorberar ultraviolett ljus från solen och när lagret blir tunnare når mer skadlig ultraviolett strålning ned till jordytan. Den ultravioletta strålningen kan orsaka bland annat starr och hudcancer hos människan, även växtlighet kan påverkas negativt.

Köldmedier är även växthusgaser och de bidrar till att öka den globala uppvärmningen av atmosfären vilket gör att klimatet förändras.

Kontroll

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (ackrediterat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Information om vilka kylentreprenörer som är godkända kan fås från SWEDAC.

Lagstiftning som reglerar köldmedier är § 29 Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Författningen behandlar kontroll av köldmedieaggregat och hur rapportering av kontrollerna ska göras.

Ditt ansvar

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att kontroller utförs.

Kontrollrapport till Sektor miljö- och bygg

För anläggningar som har mer än totalt 10 kilo installerad köldmedia ska rapportering ske till Sektor miljö- och bygg senast den 31 mars efterföljande år.

Återställ
Hjälp oss bli bättre