Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trädfällning

Vi har ansvar för all kommunal park- och naturmark. Det innebär att du som privatperson inte får lov att fälla träd eller röja sly på kommunal mark.

Vi är restriktiva med att fälla friska träd. Varje träd bedöms utifrån trädets värde med avseende ålder, art och biologiskt värde.

Vi fäller generellt inte

  • träd som skymmer tomt, uteplats eller dylikt
  • träd som skymmer utsikten
  • träd som skymmer paraboler eller annan utrustning
  • träd som tappar löv, barr, eller frön på tomten
  • träd som sprider pollen

Fälla träd på kommunal mark

Om du som privatperson önskar fälla träd på kommunal mark måste du först anmäla det till oss. Du kan använda vår självservice dygnet runt. Vi gör då en bedömning och återkopplar beslutet till dig.

Akut risk för skada

Om du misstänker att det finns akut risk för att trädet kan falla och att någon eller något då kan komma till skada, ring direkt till oss.

Återställ
Hjälp oss bli bättre