Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vattenvård i lokala avrinningsområden

Detta LOVA-projekt pågick 2016-2018 och gick ut på att ge rådgivning för att kombinera en ökad produktion och samtidigt förbättra miljön i känsliga vattendrag. Vi höll till vid Strane å, Hagån, Kärrebergsån och Varekilsån som är avrinningsområden till Stigfjorden.

Vandringar längs Varekilsån är en del av projektet.

Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön. Men när det blir för mycket näring där den inte ska vara uppstår övergödning Övergödning orsakas av ämnena kväve och fosfor och kan leda till syrebrist i vattnet. Vid syrebrist kan de bottenlevande djuren och en del fiskarter slås ut. Övergödning kan också resultera i algblomning.

Projektets syfte och mål

Vår ambition med projektet var att genom rådgivning till mindre lantbruk och hästgårdar minska närsaltsutsläppen till känsliga vatten genom riktad information. Näringen ska istället tas upp av jordbruksgrödorna så att lantbrukarnas skördar ökar. Rådgivningsföretag inom Greppa näringen ger större lantbruk stöd i dessa frågor, men vi ville nå även de mindre, som dominerar på Orust.

Med information från experter och vandringar i grupp längs vattendrag diskuterade vi vilka orsakerna till övergödningen borde vara och vilka åtgärder som får störst effekt för minskat näringsläckage. Tanken var att skapa en stolthet för och ett lokalt engagemang kring det lokala vattendraget.

Projektet ledde vidare till att Orust Kommun blev utvalt som ett pilotområde i det nationella så kallade LEVA-projektet som går i samma anda.

Återställ
Kärrebergsån, Hagån och Strane å
Återställ
Varekilsån
LOVA-projekt Länsstyrelsen Havs och vattenmyndigheten
Återställ
Hjälp oss bli bättre