Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder som har för avsikt att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Hälsoskydd kan handla om problem med inomhusmiljön exempelvis fukt, temperatur, buller, lukt eller radon. Hälsoskyddet omfattar även badvattenkvalitet och strålning.

Arbetet är i första hand inriktat på verksamheter som regleras med stöd av miljöbalken.

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsynen av hälsoskyddet och ska enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt:

  • flerbostadshushåll
  • undervisningslokaler
  • vårdlokaler
  • samlingslokaler
  • hotell & pensionat
  • idrottsanläggningar
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, exempelvis hos frisörer och skönhetssalonger

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre