Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fiske

När du vill fiska är det viktigt att du först tar reda på vilka regler som gäller för den platsen du tänker fiska på.

Foto på en man i båt som rensar fisk

Fiske ingår inte i allemansrätten

Men fiske med handredskap är fritt längs med kusterna med vissa undantag. Det fria handredskapsfisket omfattar inte fiske med nät och andra mängdfångande redskap.

För fiske i insjöar på Orust krävs alltid markägarens tillåtelse. För fiske i Rödsvattnet kan du köpa ett fiskekort vid Tegneby Servicecenter.

Fritids- och yrkesfiske i Västra Götaland

Det finns bestämmelser för både fritids- och yrkesfiske.

Reglerna handlar om

  • var du får fiska
  • när du får fiska
  • hur du får fiska

Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt. Du kan följa vad som gäller hos Havs och Vattenmyndigheten.

För att göra det lättare för dig som fiskar har Länsstyrelsen sammanfattat de viktigaste fiskereglerna i havet inom Västra Götalands län.

Svenska fiskeregler har samlat vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Om du ser någon som bryter mot fiskereglerna tag kontakt med

Kustbevakningen, Region väst, telefon 031-726 91 00.

Polisen, be att få tala med sjöpolisen, telefon 114 14.

En hand som håller en nyfångad hummer, foto.
Återställ
Hjälp oss bli bättre