Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sjöar och vattendrag

Trots sin kustprägel och förhållandevis lilla areal, har Orust en stor variation av sjöar och myrar.

De näringsfattiga vattnen med humusfärgat eller klart vatten dominerar, men här finns också näringsrika slättsjöar, kalkpåverkade vatten och brackvattensjöar.

I Orust kommun finns det över 6 500 enskilda avlopp. Tillsammans har vi en skyldighet, och framför allt en möjlighet, att göra en insats för vår miljö och minska övergödningen av våra sjöar och omgivande hav. Höga krav ställs därför om du har eget avlopp.

Flygbild med sjöar och hav

Kollungeröd vatten är ett naturreservat, i horisonten syns Stigfjorden

Återställ
Hjälp oss bli bättre