Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Markarbeten östra hamnen, Henån

Den befintliga spontkonstruktionen på östra sidan av hamnen i Henån har nått slutet av sin livslängd och kommer att rivas.

Vi kommer under januari månad att påbörja markarbeten på östra hamnplanen i Henån. Istället för spontkonstruktionen kommer det att bli flacka slänter ner mot vattnet.

Arbetet kommer att påbörjas 11 januari 2021 och beräknas vara klart i april. Entreprenör är Lerab.

Framkomlighet

Det kunder byggtiden att vara möjligt att på ett säkert sätt passera arbetsområdet till fots, följ skyltningen på plats.

Fordonstrafik kommer att kunna passera men framkomligheten är begränsad till ett körfält, vilket gör att det ibland kan förekomma kortare väntetider för att släppa förbi mötande trafik.

En del av parkeringsytorna kommer att stängas av och användas för etablering och markupplag.

Arbetstider

Arbetet kommer att pågår vardagar mellan klockan 07:00 och 17:00. Markarbetena kan under arbetstid medföra störningar i form av buller.

Båtplatser

De båtplatser som funnits utmed östra hamnplanen kommer att flyttas till annan nära belägen plats. Du som har båtplats och påverkas av detta kommer att kontaktas av kommunens hamnverksamhet.

Arbetsområde vid markarbete östra hamnen, Henån

Arbetsområde vid markarbete i östra hamnen, Henån

Skiss som visar hur marken kommer att släntas av ner mot vattnet i östra hamnen, henån

Detta kommer att göras vid markarbeten i östra hamnen, Henån

Återställ
Hjälp oss bli bättre