Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ombyggnad av piren i Henåns hamn

Vi kommer under hösten 2019 att påbörja byggnation av piren i Henåns hamn.

Den befintliga piren kommer att rivas och en ny pålad träkonstruktion kommer att anläggas.

Entreprenör

Arbetet görs av Svensk Sjöentreprenad

Tidplan

Arbetet påbörjas 4 november 2019 och ska vara klart till båtsäsongen 2020.

Framkomlighet under byggtiden

Det kommer inte att vara möjligt att nå piren under byggtiden. Även en stor del av parkeringsytan kommer att stängas av för att användas för etablering och materialupplag.

Arbetstider

För att arbetet ska hinna bli färdiga till båtsäsongen 2020 kommer entreprenören vissa vardag arbeta på kvällarna och även vissa helger vid behov.

Buller

Markarbetena kan under arbetstid medföra störningar i form av buller och vi ber om överseende med detta.

Återställ
Hjälp oss bli bättre