Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ombyggnad av piren i Henåns hamn

Under hösten 2019 påbörjades byggnation av piren i Henåns hamn.

Den befintliga piren kommer att rivas och en ny pålad träkonstruktion kommer att anläggas.

Entreprenör

Arbetet görs av Svensk Sjöentreprenad

Tidplan

Arbetet påbörjades i november 2019 och beräknas vara klart och slutbesiktigat i slutet av maj 2020.

Västra delen av piren kommer att färdigställas först så att båtplatsinnehavare får åtkomst till sina platser på flytbryggorna i hamnbassängen, preliminärt kommer västra sidan att öppnas i slutet av vecka 20.

Båtplatsinnehavare uppmanas att ha uppsikt när de rör sig i området då arbete fortfarande kommer att pågå.

Framkomlighet under byggtiden

Det kommer inte att vara möjligt att nå piren under byggtiden. Även en stor del av parkeringsytan kommer att stängas av för att användas för etablering och materialupplag.

Arbetstider

För att arbetet ska hinna bli färdiga till båtsäsongen 2020 kommer entreprenören vissa vardag arbeta på kvällarna och även vissa helger vid behov.

Buller

Markarbetena kan under arbetstid medföra störningar i form av buller och vi ber om överseende med detta.

Återställ
Hjälp oss bli bättre