Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sjöledning mellan Tuvesvik och Ellös

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust.

Vi har påbörjat projekteringen av en sjöledning mellan avloppsreningsverken i Tuvesvik och Ellös.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Vi har påbörjat projekteringen av en sjöledning mellan avloppsreningsverken i Tuvesvik och Ellös.

Projekteringen beräknas pågå till 2023.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Upphandling av entreprenör sker i slutet av 2023.

Byggstart planeras till mitten av 2024.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Karta med sjöledning mellan Tuvesvik och Ellös

Ungefärlig sträckning för sjöledning mellan Tuvesvik och Ellös

Återställ
Hjälp oss bli bättre