Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sjöledning mellan Tuvesvik och Ellös

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust.

Vi har påbörjat projekteringen av en sjöledning mellan avloppsreningsverken i Tuvesvik och Ellös.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Vi har påbörjat projekteringen av en sjöledning mellan avloppsreningsverken i Tuvesvik och Ellös.

Projekteringen beräknas pågå till 2023.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Upphandling av entreprenör sker i början av år 2024.

Byggstart planeras till mitten av 2024.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre