Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

VA-länk Öst-väst

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust.

Vi har påbörjat projekteringen av en ledning mellan Varekil och Ellös. Ledningen är cirka 17 800 meter lång.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Vi har påbörjat projekteringen av en ledning mellan Varekil och Ellös.

Projekteringen beräknas pågå till 2023.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Upphandling av entreprenör för första etappen är påbörjad.

Byggstart för första etappen planeras till 2023 och hela sträckan beräknas vara klar 2027.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre