Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

VA-länk Öst-väst

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust.

Vi har påbörjat projekteringen av en ledning mellan Varekil och Ellös.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Vi har påbörjat projekteringen av en ledning mellan Varekil och Ellös.

Projekteringen beräknas pågå till 2023.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Upphandling av entreprenör sker i slutet av år 2023.

Byggstart planeras till 2024.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre