Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

VA-länk Väst

Nu påbörjar vi en del av utbyggnadsarbetet med VA-länk Väst.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Nu påbörjar vi delar av arbetet med VA-länk Väst som ingår i utbyggnaden av ledningsnätet från södra till västra Orust.

Enligt antagen VA-planen för Orust kommun ska reningsverken i Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund ersättas av Ellös avloppsreningsverk. De små verken är i starkt behov av upprustning - alternativt inkoppling till Ellös avloppsreninsverk - så nu påbörjar vi utbyggnaden av en ledning från Ellös och söderut, den så kallade VA-länk Väst.

Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.

Första delen som byggs ut är i Hälleviksstrand. Den etappen sträcker sig nästan från infarten till Hälleviksstrands kapell och till strax norr om Brovägen inne i samhället.

Vi passar samtidigt på att underhålla befintlig ledning som ligger utmed den nya ledningssträckningen.

Entreprenör för utbyggnadsetappen är Markbygg.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Karta som visar sträckning för etapp av VA-länk Väst i Hälleviksstrand

Karta som visar sträckning för etapp av VA-länk Väst i Hälleviksstrand

Återställ
Hjälp oss bli bättre