Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

VA-länk Väst

Nu påbörjar vi en del av utbyggnadsarbetet med VA-länk Väst.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Nu påbörjar vi delar av arbetet med VA-länk Väst som ingår i utbyggnaden av ledningsnätet från södra till västra Orust.

Enligt antagen VA-planen för Orust kommun ska reningsverken i Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund ersättas av Ellös avloppsreningsverk. De små verken är i starkt behov av upprustning - alternativt inkoppling till Ellös avloppsreninsverk - så nu påbörjar vi utbyggnaden av en ledning från Ellös och söderut, den så kallade VA-länk Väst.

Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.

Första delen som byggs ut är i Hälleviksstrand. Den etappen sträcker sig nästan från infarten till Hälleviksstrands kapell och till strax norr om Brovägen inne i samhället.

Vi passar samtidigt på att underhålla befintlig ledning som ligger utmed den nya ledningssträckningen.

Entreprenör för utbyggnadsetappen är Markbygg.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Karta som visar sträckning för etapp av VA-länk Väst i Hälleviksstrand

Karta som visar sträckning för etapp av VA-länk Väst i Hälleviksstrand

Återställ
Hjälp oss bli bättre