Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Etapp Hälleviksstrands samhälle

Vi har startat upp etapp Hälleviksstrands samhälle, som är en del av VA-länk Väst.

I början av september startades arbetet med att förnya va-ledningarna i Hälleviksstrands samhälle upp.

Sträckan som ingår i denna etapp sträcker sig från boulebanan i norr till korsningen Sollidsvägen/Dykärrsvägen i söder.

Arbetet beräknas pågå mellan september 2021 och april 2022.

Under tiden som arbetet pågår kan det bli lite stökigt i anslutning till och i arbetsområdet.

Det kommer att finnas provisoriskt vatten till alla fastigheter under byggtiden.

Stängt för genomfart

Det kommer att vara stängt för genomfart genom Hälleviksstrands samhälle under perioden 25 oktober 2021 till 30 april 2022.

Entreprenör

Markbygg

Projektledare är Robert Brodin
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Etapp Hälleviksstrands centrum

Etapp Hälleviksstrands centrum

Återställ
Hjälp oss bli bättre