Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Etapp Huseby-Slätthult

Vi har startat upp etappen Huseby-Slätthult som också ingår i VA-länk Väst.

Projekteringen för denna etapp är påbörjad och den beräknas vara färdig under våren 2023. Etappen är cirka 2 200 mter lång.

I projekteringen för ledningen ingår flera saker som måste undersökas, till exempel geoteknik. Naturinventering är en annan sak som måste göras.

Våren 2023 kommer upphandling av entreprenör att påbörjas och vi beräknar byggstarten till hösten 2023.

Hela etappen beräknas vara klar under 2024.

Projektledare:
Fredrik Kilpi
fredrik.kilpi@orust.se

Karta över etapp Husebyt-Ellös

Etapp Huseby-Ellös

Återställ
Hjälp oss bli bättre