Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vatten och avlopp Slussen

Under våren 2019 startade arbetet med att bygga ut vatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Slussen. All byggnation beräknas vara avslutad till årsskiftet 2019/2020. Slutlig asfaltering sker i maj 2020.

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunfullmäktige har beslutat att Slussens samhälle ska vara ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det innebär att de centrala delarna av Slussen kommer att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp. Det kommer att inom verksamhetsområdet att bli obligatoriskt att ansluta till det kommunala nätet.

Har du frågor om anslutning, kontaktar du Anna Hammarstrand. Vill du veta mer om projektet, kontaktar du Robert Brodin. Båda når du via kommunens växel.

Kommande arbeten

Nu pågår arbetet med ledningsdragning att påbörjas utefter vägen till Höggeröd.

Vägen kommer att vara helt avstängd för genomfart fram till november 2019. Arbetet påbörjas i Slussen och vägen kommer att vara avstängd cirka 20 meter i taget.

Ligger din fastighet utefter vägen kommer du att kunna ta dig till din fastighet antingen från Slussen eller från Höggeröd.

Eftersom arbetet förflyttar sig efter tid kan det vara svårt att informera exakt var det befinner sig i dagsläget, så vi hoppas på stor förståelse från er som bor i samhället.

Samtidigt pågår arbeten med ledningsdragning i resten av själva samhället.

Slutlig asfaltering sker i maj 2020.

Ett informationsmöte hölls fredag den 9 juni 2017. Information gavs om kommande utbyggnad av VA, tänkta ledningsdragningar, avgifter, tidplaner och hur den fortsatta processen planeras.

Vid mötet ställdes frågor och nedan redovisas svaren.

Mer om kommande utbyggnad finns under Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP).

Återställ
När är kommunen ansvarig att ordna VA-tjänster?
Återställ
Är ersättning för ledningsrätt skattefri?
Återställ
Hur högt låter en villapumpstation?
Återställ
Måste det finnas vägar fram till samtliga pumpstationer?
Återställ
Varför beräknas VA-taxan på tomtens yta?
Återställ
Finns det något EU-bidrag att söka för anläggningsavgiften?
Återställ
När kan man lita på ritningen?
Återställ
Får man betala 2 st. anläggningsavgifter om man har 2 st. byggnader på en tomt?
Återställ
Hur bred är ledningsrätten kring ett ledningsstråk?
Återställ
Hur stora blir pumpstationsbyggnaderna?
Återställ
Hjälp oss bli bättre