Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner under arbete

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Du har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och du är välkommen att delta på samrådsmöten.

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen den befinner sig.

Möjligheter att påverka

Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in synpunkter.

Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

 • Planprogram för Ängås


  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbättra trafiksituationen. Även industriområdet kommer att utvecklas.
  Planprogram för Ängås
 • Planprogram för Dalby


  Dalby är beläget strax nordväst om Henåns centrum. Syftet är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Planen omfattar kring 200-250 bostäder.
  Planprogram för Dalby
 • Åvägen del av Henån 1:306


  Planområdet är beläget i centrala Henån.
  Åvägen del av Henån 1:306
 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde


  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
  Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
 • Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan


  Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende
  Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan
 • Säckebäck 1:2


  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
  Säckebäck 1:2
 • Mollösund 5:398, Fattiggården


  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
  Mollösund 5:398, Fattiggården
 • Kungsviken 1:25


  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
  Kungsviken 1:25
 • Hällevik 1:174


  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
  Hällevik 1:174
 • Hällevik 1:6


  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
  Hällevik 1:6
 • Planprogram Henåns centrum


  Henåns är vår centralort och och vackert belägen vid Koljöfjorden.
  Planprogram Henåns centrum
 • Svanesunds centrum


  Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Svanesund har under de senaste åren vuxit i snabb takt.
  Svanesunds centrum
 • Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall


  En viktig del i det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand är Edshultshall är medborgardialogen. Den har nu utförts i olika etapper sedan hösten 2017.
  Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall
Återställ
Hjälp oss bli bättre