Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner under arbete

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Du har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och du är välkommen att delta på samrådsmöten.

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen den befinner sig.

Möjligheter att påverka

Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in synpunkter.

Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde


  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
  Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
 • Del av Lavön 2:20


  Planområdet ligger vid Tuvesvik på Lavön, på den västra sidan av Orust.
  Del av Lavön 2:20
 • Hällevik 2:233, Hällevik Resort


  Planområdet är beläget söder om Hällevikstrand utmed länsvägen.
  Hällevik 2:233, Hällevik Resort
 • Högeliden 1:23


  Planområdet är beläget sydöst om bostadsområdet Nävrekärr strax söder om Henån.
  Högeliden 1:23
 • Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan


  Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende
  Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan
 • Säckebäck 1:2


  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
  Säckebäck 1:2
 • Mollösund 5:398, Fattiggården


  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
  Mollösund 5:398, Fattiggården
 • Kungsviken 1:25


  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
  Kungsviken 1:25
 • Hällevik 1:174


  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
  Hällevik 1:174
 • Hällevik 1:6


  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
  Hällevik 1:6
 • Bön 1:8


  Planområdet är beläget söder och väster om Lundens industriområde och cirka 1,2 kilometer väster om Henåns skola.
  Bön 1:8
 • Söbben 1:36 med flera, Såtas


  Planområdet ligger norr om Henåns samhället, mellan väg 160 och vattnet.
  Söbben 1:36 med flera, Såtas
Återställ
Hjälp oss bli bättre