Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Gällande detaljplaner

Ett planprogram tas fram om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet.

Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område. De flesta detaljplanerna på Orust finns i våra tätorter.

Planprogram

Första steget i planprocessen är planprogrammet. Planprogrammet skickas ut på samråd, då ha kommunmedlemmar och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet justeras förslaget efter inkomna synpunkter innan det kan antas av politikerna.

I planprogrammet beskrivs förutsättningar och mål för området.

Planprogrammet ligger sedan till grund gör efterföljande detaljplaneprocess.

Godkända planprogram

Detaljplaner

Detaljplanen består av plankarta, bestämmelser och beskrivning för gällande detaljplan. Detaljplanen reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas.

Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner.

Antagna detaljplaner

Återställ
Edshultshall Barrevik
Återställ
Ellös
Återställ
Ellös glesbygd
Återställ
Gullholmen-Härmanö
Återställ
Henån
Återställ
Henåns glesbygd
Återställ
Hällevik
Återställ
Hällevik glesbygd
Återställ
Kungsviken
Återställ
Käringön
Återställ
Lavön
Återställ
Mollösund
Återställ
Nösund
Återställ
Stillingsön
Återställ
Stocken
Återställ
Svanesund
Återställ
Svanesund glesbygd
Återställ
Varekil
Återställ
Varekil glesbygd
Återställ
Vindön
Återställ
Hjälp oss bli bättre