Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Gällande detaljplaner

Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område. De flesta detaljplanerna på Orust finns i våra tätorter.

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och plan- och genomförandebeskrivning.

Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner. Vill du få mer hjälp kring bygglov kan du ringa vår telefon för bygglovsfrågor.

Gällande planprogram

I vissa fall tas ett planprogram fram före detaljplan för att beskriva förutsättningar och mål för området.

Planprogrammet skickas ut på samråd, då ha kommunmedlemmar och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet justeras förslaget efter inkomna synpunkter innan det kan antas av politikerna.

Planprogrammet ligger sedan till grund för efterföljande detaljplaneprocess.

Gällande detaljplaner

Detaljplanen reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas. Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år.

Återställ
Edshultshall Barrevik
Återställ
Ellös
Återställ
Ellös glesbygd
Återställ
Gullholmen-Härmanö
Återställ
Henån
Återställ
Henåns glesbygd
Återställ
Hällevik
Återställ
Hällevik glesbygd
Återställ
Kungsviken
Återställ
Käringön
Återställ
Lavön
Återställ
Mollösund
Återställ
Nösund
Återställ
Stillingsön
Återställ
Stocken
Återställ
Svanesund
Återställ
Svanesund glesbygd
Återställ
Varekil
Återställ
Varekil glesbygd
Återställ
Vindön
Återställ
Hjälp oss bli bättre