Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter
  • Totalförsvar

Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Riktade uppdrag från Länsstyrelsen

Kommunerna har tagit fram planförslaget med statligt stöd i form av det så kallade KOMPIS-bidraget. För att få bidraget har kommunerna under arbetet genomfört tre riktade uppdrag, från Länsstyrelsen, gällande metodutveckling för kommunal havsplanering. Resultatet av uppdragen är sammanställda i rapporten "Riktade uppdrag om havsplanering".

Återställ
Hjälp oss bli bättre