Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orust kommuner, FÖP Hav Tjörn Orust, beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i fyra ämneskategorier

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Det övergripande syftet är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Utställning

Planförslaget är på utställning under tiden 18 augusti till och med 21 oktober 2022 och finns utställt i kommunhuset i Henån.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas senast den 21 oktober till Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån eller via e-post till samhallsutveckling@orust.se

Utställningshandlingar

Riktade uppdrag från Länsstyrelsen

Kommunerna har tagit fram planförslaget med statligt stöd i form av det så kallade KOMPIS-bidraget. För att få bidraget har kommunerna under arbetet genomfört tre riktade uppdrag, från Länsstyrelsen, gällande metodutveckling för kommunal havsplanering. Resultatet av uppdragen är sammanställda i rapporten "Riktade uppdrag om havsplanering".

Återställ
Hjälp oss bli bättre