Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Program för bostadsförsörjning

Alla kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar och ska genom ett bostadsförsörjningsprogram planera inför framtiden.

Vårt program för bostadsförsörjning syftar till att skapa förutsättningar för goda bostäder för samtliga invånare och för att främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Bostäder i livets alla skeden.

Riktlinjerna innefattar var, hur och när det ska byggas bostäder för att uppnå en hållbar utveckling och en positiv befolkningstillväxt.

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandat period och anger den politiskt strategiska inriktningen för framtida bostadsplanering.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre