Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sköta och kontrollera eget avlopp

Du som har ett eget avlopp bör regelbundet kontrollera det. Om ditt avlopp har stora eller många brister behöver det åtgärdas. Alla avlopp har begränsad livslängd. Genom att ta hand om det förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp, gärna i samband med slamsugning. Då kan du slippa onödiga kostnader.

När du ser över ditt avlopp kan du samtidigt bedöma om det är godkänt eller om det behöver förbättras eller åtgärdas. Kontakta Sektor miljö om du är osäker på ditt avlopp, om du vill ansöka om nytt eller anmäla en ändring. Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga ett nytt avlopp. Du måste kunna visa hur avloppet är utfört, exempelvis med tillstånd och karta.

Återställ
Vad kan du göra utan tillstånd?
Återställ
Slamavskiljare
Återställ
Pumpbrunn
Återställ
Fördelningsbrunn
Återställ
Markbädd och infiltration
Återställ
Fosforfälla
Återställ
Minireningsverk
Återställ
Sluten tank
Återställ
Hjälp oss bli bättre