Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vattenmätarbyte till IoT-teknik

Vi har byggt ut det trådlösa nätet för fjärravläsning av vattenmätare på Orust. Vi byter ut gamla vattenmätare mot nya vattenmätare för fjärravläsning. Detta ska vi göra före den 15 november 2020.

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre hushållning av vattnet och bättre tillgång på vatten. Vi har beviljats 1 000 000 kronor för Digitalisering genom IoT. 

Digitalisering genom IoT

Syftet med digitaliseringen är att med IoT-teknik - Internet of Things - samla in, lagra och databehandla stora kvantiteter av mätdata från volym- och flödesmätare för att automatiskt kunna analysera förändrade mönster i förbrukningen beroende på läckor i renvatten- och avloppsnätet.

Åtgärder

Pengarna får användas till åtgärder för bland annat besparing av vatten, framtagning av kunskaps- och planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder för en bättre tillgång till dricksvatten. Bidraget heter Stöd för säkrad tillgång på dricksvatten och söks hos Länsstyrelsen.

Målet

Målet är att installera minst 750 vattenmätare under tiden för projektet samt att minst 1 gång per dygn samla in mätvärden från dessa till en databas där förändrade mönster i förbrukningen kan analyseras och utvärderas.

Trådlösa nätet

Utbyggnaden av det trådlösa nätet har kunnat genomföras genom ett samarbete mellan Hvaler kommune i Norge och oss. Tillsammans har vi ett projekt som är till delar finansierat av EU-programmet Interreg och projektet ESBÖ - smarta och hållbara ö-samhällen i Orust och Hvaler.

Bild på vattenmätare för fjärravläsning

Vattenmätare för fjärravläsning

Återställ
Hjälp oss bli bättre