Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivning vatten och avlopp

När du funderar på lösningar för vatten och avlopp kan vår vatten och avloppsrådgivare hjälpa dig att hitta möjliga lösningar.

Foto på rent vatten i havet

Syftet med vägledning om avloppsfrågor är att vi ska få en bättre havsmiljö.

Många fastigheter i vår kommun saknar avloppslösning som uppnår dagens krav på rening.

En av de stora riskerna med utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten är övergödning. Avloppsvatten kan dessutom förorena grundvatten och ditt dricksvatten. Dåligt fungerande avloppsanordningar kan sprida smittämnen till sjöar och vattendrag där du badar eller vistas.

Vägledning

Vår vatten och avloppsrådgivare kan på ett oberoende och opartiskt sätt hjälpa dig som fastighetsägare med frågor angående vatten och avlopp. Frågorna kan gälla både för enstaka hushåll och för större bebyggelsegrupper som vill hitta nya lösningar. Du kan även kontakta oss med frågor som gäller kommunalt vatten och avlopp.

Du kan få vägledning när det gäller

  • tekniklösningar för eget enskilt avlopp
  • gemensamhetsanläggning
  • kostnader
  • regler
  • ansökan
  • anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Jag vill bli kontaktad för rådgivning om vatten och avlopp * (obligatorisk)





Återställ
Hjälp oss bli bättre