Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivning vatten och avlopp

När du funderar på lösningar för vatten och avlopp kan vår vatten och avloppsrådgivare hjälpa dig att hitta möjliga lösningar.

Foto på rent vatten i havet

Syftet med vägledning om vatten- och avloppsfrågor är att vi ska få en bättre havsmiljö.

Avloppsvatten innehåller många typer av ämnen som är viktiga att hantera innan de släpps ut i våra vattendrag.

Du som fastighetsägare kan beröras om din avloppsanläggning är äldre och behöver förbättras för att uppnå dagens miljökrav.

Bristande avloppsrening kan leda till att dricksvatten från egen brunn och grundvatten förorenas. Det kna också orsaka spridning av smittoämnden till sjöar och vattendrag där du badar eller visas. Avloppsvatten med bristande rening bidrar också till övergödning av våra utvatten.

Vägledning

Vår vatten- och avloppsrådgivare kan på ett oberoende och opartiskt sätt hjälpa dig som har frågor angående vatten- och avloppslösningar.

Frågorna kan gälla både för enstaka hushåll och flera fastigheter som vill hitta gemensamma vatten- och avloppslösningar. Du kan även kontakta oss med frågor som gäller kommunalt vatten och avlopp.

Du kan få vägledning när det gäller

  • Förutsättningar för att koppla din fastighet till kommunalt vatten- och avloppsnät
  • Regler och riktlinjer för enskilda avloppslösningar
  • Avloppsteknik för enskilda avloppslösningar
  • Möjlighet att bilda gemensamma lösningar för vatten och avlopp för flera fastigheter
  • Ansökningsprocessen för enskilda avlopp och underlag för ansökan aveende enskilda avlopp
Jag vill bli kontaktad för rådgivning om vatten och avlopp * (obligatorisk)

Återställ
Hjälp oss bli bättre