Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vattenprov

En god regel är att regelbundet ta prov på dricksvattnet i din brunn för att säkerställa vattnets kvalitet.

Vattenlaboratoriet analyserar kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Tänk på att ett prov alltid är ett stickprov. Vattenkvaliteten kan variera under året beroende på väder och hur väl skyddad brunnen är.

Frågor om vattenkvalitet

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera dina vattenproblem eller andra frågor som berör vattenkvalitet och analyser.

Beställa vattenprov

Du beställer flaskor för dina vattenprover direkt på nätet från ackrediterade vattenlaboratorium, till exempel SGS Analytic eller Eurofins.

Ett barn som dricker ur en slang

Det kommunala vattnets kvalitet

I analysrapporten kan du läsa om kvalitén på det kommunala vattnet.

Provtagning utförs flera gånger per år. Analyser av kommunalt dricksvatten görs av ackrediterat laboratorium.

I analysen kan du utläsa hårdheten på vattnet som är viktig om du installerar en diskmaskin och för dosering av tvättmedel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre