Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Medborgarlöfte Orust 2020


  Publicerat 2019-09-27
  Nu startar vi arbetet med 2020 års medborgarlöfte. Vad tycker du att polisen och kommunen ska fokusera på för Orusts räkning nästa år? Vilka frågor är viktiga för att du ska känna dig trygg där du bor?
  Medborgarlöfte Orust 2020
 • Förbättrad positiv helårsprognos för 2019


  Publicerat 2019-09-17
  I vår delårsrapport för perioden januari till augusti, görs bedömningen att det ekonomiska resultatet för hela 2019 blir positivt.
  Förbättrad positiv helårsprognos för 2019
 • Tillförordnad chef för Sektor omsorg


  Publicerat 2019-09-12
  Gunnar Erlandsson är sedan den 1 september tillförordnad chef för Sektor omsorg.
  Tillförordnad chef för Sektor omsorg
 • Budget, mål och uppdrag 2020


  Publicerat 2019-09-03
  Kommunfullmäktige beslutade i slutet av augusti om budget för 2020 och plan för 2021-2022.
  Budget, mål och uppdrag 2020
 • Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan


  Publicerat 2019-05-31
  Vi har klättrat från plats 17 till plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %.
  Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre