Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Vi lyssnar på barnen


  Publicerat 2020-03-09
  Så snart vi gör något som på något sätt berör barn, ska vi tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.
  Vi lyssnar på barnen
 • Ekonomiskt överskott 2019


  Publicerat 2020-02-03
  Vi har ett preliminärt reslutat för 2019 som visar ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Det var 1,7 miljoner lägre än det budgeterade resultatet som uppgick till 22,5 miljoner kronor. Resultatnivån ligger i nivå med god ekonomisk hushållning.
  Ekonomiskt överskott 2019
 • Ekonomiskt tuffare 2020


  Publicerat 2019-11-04
  Liksom de flesta andra kommuner i Sverige står även vi inför en sämre ekonomisk utveckling efter flera goda år med högre statsbidrag och skatteintäkter.
  Ekonomiskt tuffare 2020
 • Tillförordnad chef för Sektor omsorg


  Publicerat 2019-09-12
  Gunnar Erlandsson är sedan den 1 september tillförordnad chef för Sektor omsorg.
  Tillförordnad chef för Sektor omsorg
 • Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan


  Publicerat 2019-05-31
  Vi har klättrat från plats 17 till plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %.
  Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre