Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025


  Publicerat
  Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025.
  Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Årsredovisningen för 2021


  Publicerat
  Årsredovisningen för 2021 är klar och kommunstyrelsen godkände rapporten den 30 mars. Fullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt godkänna årsredovisningen den 21 april.
  Årsredovisningen för 2021
 • Kommunstyrelsen samlades för en omvärldsdag


  Publicerat
  I slutet av mars samlades kommunstyrelsen och kommunens ledande tjänstepersoner i soliga och vackra Hälleviksstrand.
  Kommunstyrelsen samlades för en omvärldsdag
 • Flyktingmottagandet på Orust


  Publicerat
  Just nu använder Migrationsverket boendeplatser de handlat upp i egen regi. De evakueringsboende som vi har förberett kommer att stå beredda om situationen förändras. Vi vill återigen framföra ett stort tack till alla bidragit med saker för att utrusta våra evakueringsplatser.
  Flyktingmottagandet på Orust
 • Vi hissar Ukrainas flagga


  Publicerat
  Vi vill visa vår solidaritet med Ukraina och stå upp för deras rätt till självständighet. På kommunens flaggstänger hissar vi därför Ukrainas flagga tillsammans med Sveriges nationsflagga och kommunflaggan.
  Vi hissar Ukrainas flagga

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndens sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre