Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anslagstavla

Protokoll och andra tillkännagivanden anslås här. Protokoll är ett besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras med underskrift av ordföranden och en eller två justeringsmän för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet här. Vill du ta del av protokollen med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontaktar du sekreteraren.

Överklagan

Du som kommuninvånare har rätt att överklaga beslut. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp. Anslaget sitter uppe tre veckor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre