Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Arvodesberedningen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-04-21

Organ

Arvodesberedningen

Sammanträdesdatum

2021-04-16

Paragrafer

11-13

Avpubliceras

2021-05-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre