Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Arvodesberedningen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-03-19

Organ

Arvodesberedningen

Sammanträdesdatum

2021-03-15

Paragrafer

9-10

Avpubliceras

2021-04-12

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Pia Jakobsson Hansson

Återställ
Hjälp oss bli bättre