Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 28 maj2021.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Paragrafer

50-66

Avpubliceras

2021-06-19

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre