Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-08-24

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 24 augusti 2020.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-20

Paragrafer

65-73

Avpubliceras

2020-09-15

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre