Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 16 januari 2021.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Paragrafer

1-23

Avpubliceras

2021-03-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre