Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-14

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 14 september 2020.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

74-80

Avpubliceras

2020-10-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre