Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-05-15

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 2019-05-14

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Paragrafer

36-49

Avpubliceras

2019-06-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre