Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-16

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 2020-03-16

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Paragrafer

1-22

Avpubliceras

2020-04-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre