Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 16 oktober 2022.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-10

Paragrafer

116-137

Avpubliceras

2022-12-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre