Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-08-26

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 2019-08-26

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Paragrafer

60-78

Avpubliceras

2019-09-18

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre