Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-16

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 16 november 2020.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragrafer

98-115

Avpubliceras

2020-12-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre