Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-16

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 2019-04-15

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Paragrafer

20-35

Avpubliceras

2019-05-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre