Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-20

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 2019-06-20

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-13

Paragrafer

50-64

Avpubliceras

2019-07-12

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre