Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-02-13

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-02-12

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

31

Avpubliceras

2020-03-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre