Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-04

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-06-04

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Paragrafer

119-146

Avpubliceras

2019-06-26

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre