Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-05-31

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Paragrafer

125-162

Avpubliceras

2021-06-22

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre