Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-08-31

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-08-31

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Paragrafer

152-173

Avpubliceras

2020-09-22

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre