Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-28

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-06-28

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-26

Paragrafer

147-169

Avpubliceras

2019-07-19

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre