Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-08

Anslag, Kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-03

Paragrafer

1-18

Avpubliceras

2019-01-30

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten, Henån

Sekreterare

Maja-Liisa Odelius

Återställ
Hjälp oss bli bättre